Acest website foloseste COOKIES. Prin folosirea website-ului, sunteti de acord cu folosirea acestora. - Vezi mai multe - ACCEPT

Regulament Campanii

REGULAMENTUL CAMPANIEI - “Cumperi un dormitor si primesti cadou 1 saltea

1. ORGANIZATOR
 Campania este organizată de către S.C. LARIX MOBILA S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, nr. 56, judeţ Mureş, având CIF RO 1239422, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/2430/1992, capital social 400.000 lei, având cont IBAN RO31 INGB 0011 0000 2843 8911, deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit în continuare ORGANIZATOR
Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.

2. PERIOADA CAMPANIEI
Campania “Cumperi un dormitor si primesti cadou 1 saltea” începe în data de 1 februarie 2019, ora 08.00 şi se va încheia în data de 14 februarie 2019, ora 22,00.  

3. MAGAZINE PARTICIPANTE
Campania “Cumperi un dormitor si primesti cadou 1 saltea”” se desfăşoară în magazinul virtual de pe site-ul www.naturlich.ro, aparținând Organizatorului, denumit în continuare “Naturlich” sau “site-ul”.

4. PRODUSE
In campanie sunt incluse acele seturi de dormitoare, marcate pe site cu simbolul:

, în limita stocului disponibil.
Nu se poate cumula prezenta campanie cu alte reduceri de pret, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora. In campanie, sunt incluse seturile de dormitoare in intregime, asa cum apar pe site (nu se inclus in campanie produse individuale din set, comandate separat).

5. MECANISMUL CAMPANIEI
Pentru comenzile de produse incluse in camapnie, asa cum sunt definite la punctul 4, Naturlich ofera o saltea Bonell, de dimensiunile patului comandat.
Oferta este valabila in limita stocului si pentru comenzile transmise si confirmate expres de Vanzator in perioada campaniei. Este posibil ca stocul sa se epuizeze inainte de finalul perioadei campaniei, caz in care clientii vor fi notificati de Naturlich.
Livrarea produselor se va face conform celor specificate pe site si in confirmarea de comanda.
Nu beneficiază de oferta comenzile luate inainte de inceperea campaniei,  chiar dacă produsele încă nu au fost livrate clienților.
Clientii care nu doresc sa primeasca salteaua cadou, vor mentiona in comanda acest lucru. Pretul setului de dormitor nu se va modifica in acest caz, fiind cel afisat pe site.

6. MODALITATE DE PLATĂ
Pentru produsele comandate prin magazinul online www.naturlich.ro,  aflate in campanie, se vor aplica conditiile de plata mentionate pe site.
Neachitarea avansului în termenul mentionat pe site, duce la anularea comenzii în mod automat, iar clientul pierde beneficiul campaniei.

7.Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
7.1. Operatorul: este Organizatrul campaniei, asa cum este definit la pct.1
7. 2. Categorii de date colectate: In sensul definitiei art. 4.1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit in continuare GDPR) „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
In momentul crearii unui cont sau plasarii unei comenzi pe platforma www.naturlich.ro va sunt solicitate numele, prenumele, adresa de email, adresa pentru facturare, adresa de livrare, numar de telefon, in vederea încheierii, executării sau încetării contractului de vânzare dintre părți. De asemenea, putem prelucra ocazional și date sensibile pentru dumneavoastră, cum ar fi istoricul reclamațiilor, date din actele de identitate, pentru identificare in caz de solicitari speciale sau de restituiri sume, date privind contul bancar, beneficiar și banca, în cazul în care plățile se fac prin virament bancar,
De asemenea, putem prelucra date cu caracter personal primite din alte surse, precum: surse publice, autorități publice, (ANAF), instanțe de judecată, instituții financiare bancare și nebancare, avocați, executori judecătorești etc, caz în care vom prelucra datele în temeiul unor obligații legale și sau în baza intereselor noastre legitime. Vom avea nevoie de datele dumneavoastră, dacă doriți să achiziționați produsele sau/și serviciile noastre. Dacă nu doriți să furnizați aceste date, (pentru care nu este necesar consimțământul dvs), este posibil să nu vă putem furniza produsele și serviciile pe care le solicitați. Daca ati furnizat date cu caracter personal pe baza de consimtamant, precum in scop de marketing, puteti sa va retrageti oricand consimtamanatul, fara nici o urmare asupra dvs si fără ca  prin aceasta să se afecteze legalitatea prelucrărilor până la data retragerii consmițământului.
7.3. Temeiul juridic, scopul si termenul prelucrarii datelor cu caracter personal
Organizaotrul poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, adresa de email), numai cu acordul dumneavoastră şi în următoarele scopuri:
- Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului: Încheierea contractului de vânzare dintre părți, livrarea produselor comandate, încasare, livrare produse, prestari servicii, soluționare reclamații, accesare credit. In acest caz, datele colectate sunt pastrate pana la executarea contractului, inclusiv pana la expirarea termenului de garantie acordat.
- Pentru a asigura accesul dumneavoastră securizat la serviciul de facturare;
 si eventuale restituiri, in acest din urma caz vom avea nevoie de date suplimentare de identificare; Datele necesare pentru facturare sunt pastrate pe durata prevazuate de normelr legale pentru arhivarea facturilor (10 ani incepand de la incheierea anului financiar)
- Pentru personalizarea serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului si pentru a comunica cu dvs. în privinţa serviciilor furnizate, inclusiv pentru a vă informa cu privire la actualizările, modificările, îmbunătăţirile, dezvoltările, ofertele promoţionale sau întreruperile serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului, numai daca solicitati acest serviciu si pana doriti sa va retrageti consimtamantul;
In baza obtinerii consimtamantului persoanei vizate in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate conform art. 6.1 lit a.) din GDPR.  Daca prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea se efectuaza in baza art. 6.1 lit b.) din GDPR. Daca prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ea se va efectua conform art. 6.1 lit c.) din GDPR. Daca prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Bestjobs, ea se va efectua conform art. 6.1 lit f.) din GDPR.7.
7.4 Destinatarii datelor cu caracter personal: ne vom asigura că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în legătură cu scopurile de mai sus. In acest sens, numai daca este necesar, putem dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele  părți terțe, care acționează ca operatori de date cu caracter personal: furnizorii produselor cumpărate/serviciilor subcontractate sau succesorii lor legali (producători, agenți comerciali, furnizori de piese de schimb sau materii prime și materiale), prestatori de servicii (de montaj, de proiectare, de instalare, de expertiză tehnică), prestatori servicii de hosting sau mailing, transportatori, inclusiv societăți de curierat, autoritatilor care solicită informații legate de dumneavoastră, având temeiuri legale, auditorilor financiari, executori judecătorești, avocați, reprezentanți legali, imputerniciti ai societatii (companii din grupul de societăți, consultanți tehnici, consultanți IT, experți, avocați, companii de curierat, de mentenanța și administrare sisteme informatice, managementul documentelor, suport IT), altor societati din grupul de firme din care face parte Operatorul. Este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: în caz de reorganizare, fuziune, vânzare, transfer, cesiune a întregii afaceri sau a unei părți, inclusiv în caz de procedură de insolvență sau faliment; în caz de îndeplinire a oricărei obligații legale, inclusiv către autoritățile competente, dacă faceți o plângere cu produsele sau serviciile furnizate.
7.5 Locul prelucrării datelor cu caracter personal: datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în interiorul UE, la data colectării datelor, Operatorul nu are intenția de le transfera în afara UE. În cazul în care, în îndeplinirea scopurilor menționate, datele vor fi transferate în afara UE, Operatorul va lua garanții contractuale de asigurare a respectării normelor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității.
7.6 . Cookies si alte tehnologii similare: Persoanele fizice pot fi asociate cu identificatorii online furnizați de dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice și pentru identificarea lor.
Un cookie este o informatie transmisa pe calculatorul unui utilizator care identifica informatii despre acea persoana vizata. Naturlich si imputernicii sai folosesc cookie-uri pentru a oferi o navigare cat mai fluida si pentru a urmari / memora preferintele vizitatorilor, cu scop statistic, pentru a informa, a optimiza si a difuza anunturi / reclame in functie de vizitele anterioare efectuate de un utilizator atat pe platforma de website cat si pe prin aplicatia de telefonie mobila. Naturlich plaseaza cookie-uri inclusiv pe browserele care accesează aceste site-uri web sau site-uri terte care ne gazduiesc pluginurile.
7.7  Drepturile dumneavoastră: În măsura permisă de legislația actuală, aveți următoarele drepturi:
a. Dreptul de acces: aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal păstrate în legătură cu dumneavoastră și de a afla tipurile de date, sursa, scopurile și durata prelucrării, date despre operatorul de date cu caracter personal, despre împuterniciți și destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, drepturile dvs.
b. Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a a vă actualiza, completa sau corecta datele inexacte, astfel încât acestea să fie corecte și actuale.
c. Dreptul de a fi uitat: aveți dreptul de a solicita ștergerea sau anonimizarea datelor în anumite situații, de ex dacă nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor, pentru care au fost prelucrate, v-ați retras consimțământul sau nu mai exista temei pentru prelucrare, pentru respectarea unor obligații legale, alte cazuri conform prevederilor legale, dacă nu exista o excepție prevăzute de revederile legale în vigoare.
d. Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a vă restricționa prelucrarea datelor în anumite situații, de ex în caz de contestație, pe durata rezolvării acesteia, alte cazuri conform prevederilor legale.
e. Dreptul al opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor, în orice moment, din motive legate de situația particulară, pentru cazurile prevăzute de lege, dacă nu există motive  legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În ceea ce privește marketingul direct, puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor în acest scop, datele nemaifiind prelucrate din momentul solicitării.
f. Dreptul la portabilitatea datelor: de a obține datele  cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat structurat și pot fi citite automat și de a fi transmise către alt operator, conform prevederilor legale.
g. dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
h.  dreptul de a depune o plângere la Autoritea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) pentru apărarea oricaror drepturi garantate de legea în vigoare, care v-au fost incalcate sau de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
i. dreptul  la informare: dreptul  de  a  fi  informat  cu  privire  la  identitatea  operatorului,  scopul  in  care se  face prelucrarea  datelor,  destinatarii  sau  categoriile  de  destinatari  ai  datelor,  existenta  drepturilor  prevazute  de  Legea  nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate.
5. Dreptul la opoziție – în măsura în care este permis de legislația aplicabilă, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal sau să ne solicitați să nu le mai prelucrăm, inclusiv în scopuri de marketing direct. De îndată ce ne trimiteți o astfel de solicitare, fie prin email la dataprotection@naturlich.ro, sau la adresa poștală: Reghin, strada Gurghiului nr 69, județ Mureș, cod poștal 5453000, nu vom mai prelucra aceste date, cu excepția în care acest lucru este impus sau permis de legile și reglementările aplicabile.
7.8 . Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: datele vor fi păstrate pe perioadele prevăzute de normele aplicabile pentru managementul documentelor, arhivare, obligații contabile, pe o perioadă de cel mult 10 ani de la încheirea exercițiului financiar sau până la data expirării garanțiilor produselor sau duratei medii de utilizare, daca acest termen este mai mare. Nu vom păstra datele dvs pe o perioadă mai lungă decât este necesar scopului și le vom prelucra strict confor prevederilor legale în vigoare.
7.9  Modalități de contactare a Operatorului: ne puteți contacta oricând printr-o solicitare scrisă, fie pe cale electronică, la adresa de e-mail: dataprotection@naturlich.ro, fie printr-o cerere scrisă, datată și semnată care se va transmite la următoarea adresă: Larix Mobila SRL, strada Gurghiului nr 69, judet Mures. Pentru identificare este posibil să vă solicităm acte doveditoare. Vă vom răspunde la solicitare  în maxim 15 zile de la primirea solicitării, sau va vom notifica in aceasta perioada daca avem nevoie de un timp mai lung, in functie de complexitatea cererii.
Modificari ale politicii privind protectia și confidențialitatea datelor cu caracter personal
Daca consideram ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam

8. DIVERSE
Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul  Organizatorului, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, cod 545300 sau se poate consulta pe site-ul www.naturlich.ro.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte de inceperea campaniei.

Reghin,
La 29.01.2019