Facebook Pixel Code

Luptam impreuna impotriva Covid-19

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Luptam impreuna impotriva Covid-19”

1. ORGANIZATOR

Campania este organizată de către S.C. LARIX MOBILA S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, nr. 56, judeţ Mureş, având CIF RO 1239422, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/2430/1992, capital social 400.000 lei, având cont IBAN RO31 INGB 0011 0000 2843 8911, deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit în continuare ORGANIZATOR

Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata, valabil pentru site-ul www.naturlich.ro


2. PERIOADA CAMPANIEI

Campania începe în data de 6 aprilie 2020, ora 8 şi se va încheia în data de 16 mai 2020, ora 22,00.

3 PRODUSE

In campanie intra toate produsele comercializate pe site-ul www.naturlich.ro achitate integral de clienti.

4. SCOPUL CAMPANIEI

Scopul campaniei este de a sustine organizatii non profit in lupta impotriva raspandirii infectiei cu Covid-19.

5. MECANISMUL CAMPANIEI

La campanie participă orice persoană care cumpără in perioada de desfasurare a Campaniei unul sau mai multe produse si le achita integral.

Naturlich, dupa incasarea sumelor, va redirectiona 1% din valoarea incasata catre Fundatia Comunitara Mures, care va folosi sumele penru achizitia de materiale pentru personalul medical si cadrele implicate in combaterea virusului

6. DATE PERSONALE

Protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru Naturlich, ca si operator de date. În vederea onorarii comenzilor si încheierii, executării sau încetării contractului de vânzare și emiterii de facturi, Operatorul prelucrează diferite tipuri de date cu caracter personal despre clienti (persoane vizate) precum numele, prenumele, adresa de domiciliu și/sau de livrare a produselor, semnătura, numărul de telefon, date privind configurarea încăperii, date privind produsele contractuale și valoarea contractului, adresă de e-mail, în funcție de tipul de produse și servicii comandate/achiziționate de la Operator si alte date, conform politicii interne. Aceste date vor fi folosite strict pentru scopurile enumerate mai sus. In lipsa furnizarii acestor date, Operatorul nu va putea executa contractul si livra produsele.

Datele pesonale sunt prelucrate în legătură cu scopurile de mai sus. In acest sens, numai daca este necesar, Operatorul poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele părți terțe, care acționează ca operatori de date cu caracter personal: furnizorii produselor cumpărate/servicilor subcontractate sau succesorii lor legali (producători, agenți comerciali, furnizori de piese de schimb sau materii prime și materiale), prestatori de servicii (de montaj, de proiectare, de instalare, de expertiză tehnică), transportatori, inclusiv societăți de curierat, autoritatilor care solicită informații legate de dumneavoastră, având temeiuri legale, auditorilor financiari, executori judecătorești, avocați, reprezentanți legali, imputerniciti ai societatii (companii din grupul de societăți, consultanți tehnici, consultanți IT, experți, avocați, companii de curierat, de mentenanța și administrare sisteme informatice, managementul documentelor, suport IT), altor societati din grupul de firme din care face parte Operatorul, sau in alte cazuri, conform procedurii.Datele sunt prelucrate in interiorul UE, cu repsectarea drepturilor persoanelor vizate: dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul al opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a depune o plângere la Autoritea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro), dreptul la informare, dreptul la opoziție.

8. DIVERSE

Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul Organizatorului, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, cod 545300 sua pe site-ul www.naturlich.ro.

Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte de inceperea campaniei.

ORGANIZATOR

SC LARIX MOBILA SRL

Abonează-te la newsletter

și află primul cele mai noi promoții și idei de design interior!

Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a colecta date și astfel a da posibilitatea la o mai bună funționare a acestuia, pentru a realiza date statistice și în scop de marketing. Dacă doriți să aflați mai multe despre politica noastră privind cookie-urile, vă rugăm să accesati link-ul.