Acest website foloseste COOKIES. Prin folosirea webiste-ului, sunteti de acord cu folosirea acestora. - Vezi mai multe - ACCEPT

Regulament Campanii

“Weekend Naturlich - 12% Mobilă, - 15% Deco”

Campania “Weekend Naturlich -12% Mobila, - 15% Deco” se desfăşoară în toate magazinele Naturlich , apartinand  S.C. LARIX MOBILA S.R.L., denumite în continuare “Naturlich”.

 1. ORGANIZATOR
Campania este organizată de către S.C. LARIX MOBILA S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, nr. 56, judeţ Mureş, având CIF RO1239422, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/2430/1992, capital social 400.000 lei, având contRO31 INGB 0011 0000 2843 8911, deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit în continuare ORGANIZATOR
Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.

2. PERIOADA CAMPANIEI
Campania  începe în data de 05 mai 2017, ora 00.00 şi se va încheia în data de 07 mai 2017, ora 24,00 inclusiv.  

3. PRODUSE
In campanie intra doar produsele Standard marca “Naturlich”, comercializate in Magazinul Participant, la pret de lista, care nu beneficiaza de alta campanie, reducere de pret,  conditii de outlet. sau sunt produse comanda speciala codificate ZZ in sistem.
In campanie nu intra produsele brand Happrix, din categoriile  Electrocasnice sau Servicii.
Nu se poate cumula prezenta campanie cu alte reduceri de pret, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora.

4. MECANISMUL CAMPANIEI
La campanie participă orice persoană care achiziţionează sau comandă in perioada de desfasurare a Campaniei unul sau mai multe produse din magazinele Naturlich, la preţul integral (fără reduceri).
Astfel in perioada anterioara campaniei, Naturlich va distribui flyere in magazin, dar si in orasele unde sunt locate magazinele Naturlich.
Orice persoana care viziteaza magazinele  Naturlich, in perioada campaniei si cumpara sau comanda produse care se afla la pret intreg si nu beneficaza de alte campanii sau oferte, va beneficia de un discount de 12% aplicat facturii, chiar daca produsele se vor livra ulterior.
Se poate face o singura achizitie (factura) sau comanda pe o persoana cu aceasta reducere.
Intră în campanie doar acele comenzi pentru care se achită avansul şi pentru acele achiziţii care sunt achitate integral.
Valoarea discountului nu se ia în calcul la stabilirea pragului de asigurare montaj sau transport, care se asigura conform ofertei afisate in magazin.

5. DATE PERSONALE
S.C. LARIX MOBILA S.R.L. colecteaza date cu caracter personal sub numarul de operator 18042.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private ORGANIZATORUL are obligaţia de a administra, cu titlu gratuit, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate.
Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: imputernicitul/ imputernicitii operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul. Clientul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi pot fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13,14,15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri la sediul social al SC. LARIX MOBILA SRL, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, telefon/fax 0265/511612, e-mail:hallo@naturlich.ro, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificarea ale persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. De asemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa solicite, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de SC LARIX MOBILA SRL  in scopurile declarate. S.C. LARIX MOBILA S.R.L.  va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte.

6. DIVERSE
Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul  Organizatorului, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, cod 545300, in magazinele Naturlich, apartinand S.C. 2B GROUP S.R.L din Alba Iulia, Baia Mare, Bistrita, Braila, Cluj-Napoca, Medias, Oradea,  Pitesti, Targu Mures si Sibiu sau se poate consulta sau descarca gratuit de pe site-ul www.naturlich.ro.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte de inceperea campaniei.

ORGANIZATOR
SC 2B GROUP SRL