pinterest
-30% Decorațiuni, aplică în coș codul
XMAS30

Regulamente Natürlich

Regulamentul Giveaway Facebook

Voucher deco de 500 RON”

1. Organizator:

Campania este  organizată de 

    • S.C. 2B GROUP S.R.L, cu sediul social în Mun. Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având  număr ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/593/2004, cod identificare fiscala RO 16310946, cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING Bank NV Amsterdam, capital social 800.000 lei,  (organizator principal)

in parteneriat cu

    • MOBEL KRONSTADT S.R.L., cu sediul social în România, Jud. Brașov, Com. Sânpetru, Str. Marte nr. 34, Bl.1, Ap.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/2680/10.12.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J8/2680/2020, cod unic de înregistrare 43437298, atribut fiscal RO, număr de cont RO42 INGB 0000 9999 1094 9903 deschis la ING BANK Office Brașov Răcădău, (Partener)

    • Si cu site-ul www.naturlich.ro, pentru comunicare,

denumiti impreuna, in continuare “Naturlich” sau “Organizator”.

Concursul ”Pernele Iubirii”  (denumită în continuare ”Concurs”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii la Concurs.  

Organizatorii  isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursul, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, pentru motive obiective, care pot cauza prejudicii sau pot fi riscante fie pentru Organizatori, fie pentru participanti sau terti, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin afișare pe Facebook  și/sau pe site-ul: www.naturlich.ro.

Prin participarea la Concurs, Participanții sunt de acord cu acest Regulament  si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei și Regulamentului.

2. Magazine participante si perioada campaniei:

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii oficiale de Facebook al Organizatorului Naturlich, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook poate fi accesata la adresa: https://www.facebook.com/Naturlich.

Premiile vor fi expediate de către organizator, prin curier, costurile expediției fiind suportate de către acesta. 

Perioada de desfasurare a Campaniei: 25 mai 2023, de la ora 17,  pana in data de 08 iunie 2023, ora 24.  

3. Mecanismul Campaniei:

3.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania,  cu capacitate deplina de exercitiu si care indeplinesc conditiile de participare:

a) Sa aiba varsta de minim 16 ani, impliniti la data începerii concursului (pentru a putea beneficia de acces în contul de Facebook);

b) Sa detina cont pe www.facebook.com 

c) Sa eticheteze 3 prieteni (din lista proprie de prieteni) printr-un comentariu la postarea de concurs

d) Să aprecieze postarea concursului (click pe butonul ”Like” aferent postarii) in perioada campaniei. 

3.2. La prezentul concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti), afinii, sotul/ sotia celor mentionati mai sus.

3.3. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

3.4. Participantul va lua parte la prezentul concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

3.5. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

3.6. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

4. PREMIILE ACORDATE

4.1. In cadrul acestui concurs, va fi oferit, prin tragere la sorti, dintre participantii inscrisi la concurs cu respectarea Regulemantului, urmatoarele premii: un voucher de 500 ron pentru a achizitiona decoratiuni de pe site-ul www.naturlich.ro.

4.2. Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorți cu ajutorul platformei https://commentpicker.com/  și vor fi anunțat în 09 iunie. Decorstiunile vor fi expediate prin curier pe teritoriul României. 

4.3. Valoarea totala a premiilor este de 500 lei. 

4.4. Castigatorul premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani si nici nu pot schimba caracteristicile premiului castigat.

4.5. Dupa incheierea perioadei de înscriere la concurs are loc extragerea castigatorului după o prima validare a participanților. Naturlich nu poate garanta ca participantii inscrisi la tragerea la sorti sunt eligibili. In cazul in care, dupa extargere, se constatata ca persoana desemnata castigatoare nu a fost eligibila, Naturlich  va anula extragerea, va descalifica castigatorul neelgibil  si se va relua extargerea, dupa un anunt facut de Organizator in acest sens.

4.6. Prin participare la concurs, fiecare participant isi da acordul sa fie mentionat prin etichetare (tag-uit) in anuntul de desemnare a castigatorului, autorizand Naturlich sa foloseasca la etichetare (tag) numele de utilizator folosit la inscriere. In lipsa acestui acord, nu se poate inscrie la concurs si nu poate beneficia de premii. 

4.7. Castigatorii vor fi contactați printr-un comentariu public, si li se va solicita sa trimita in 24 de ore, prin mesaj privat trimis de pe contul Facebook care a postat fotografia câștigătoare, datele de contact complete si corecte: nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, precum si seria si numarul de buletin.

4.8. Netransmiterea datelor necesare pentru validarea castigatorului in termenul sus-mentionat duce la decaderea din dreptul de a revendica premiul.

5. Validarea castigatorului

51. Ulterior desemnarii castigatorului concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigatorului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare a acestuia.

5.2. Potențialul câștigător va fi afișat pe wall-ul paginii de Facebook Natürlich si contactati printr-un reply la comentariul castigator. Potentialul castigator trebuie sa trimita, in termen de 24 de ore de la data anuntarii lor, datele de contact, prin mesageria Facebook messenger . In cazul in care va exista castigator care nu va trimite datele prin email sau nu va raspunde mesajelor Organizatorului, acesta va fi invalidat, caz in care se vor apela rezervele. Rezervele sunt urmatorii participanti luati in considerare in ordinea tragerii la sorti.

5.3. Castigatorul se va publica pe pagina oficiala de concurs  si conturile social media a Organizatorului, in termen de maxim 1 zi calendaristica de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate mai sus.

5.4. Premiul va fi pus la dispozitia castigatorului in intervalul 24 iunie - 30 iunie. 

5.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul.

5.6 Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete sau a setarilor de securitate si confidentialitate ale contului sau de Facebook.

5.7. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire sau a confirmarii de primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

6. Conditii generale:

6.1 Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Concursului, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. Prin abuz se intelege si efectuarea de comenzi sau achizitii de produse cu volum mic, care nu necesita transport special de marfa.  De asemenea, Organizatorul va sanctiona si va putea bloca la noi comenzi/achizitii Clientii care apeleaza abuziv la Concurs si fac comenzi in gluma, derizorii, fara intentia de achizitie, ci cu scop sicanator, care fac retururi multiple nejustificate (mai mult 2 retururi/renuntari nejustificate in decurs de 12 luni), furnizeaza informatii false pentru a beneficia pe nedrept de Concurs etc.

6.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament

6.3. Contestatiile se pot face in termen de 24 ore de la momentul afisarii numelor castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa [email protected] si va cuprinde, in mod obligatoriu: a) numele si prenumele complet, domiciliul; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia, c) dovada sustinerilor.

6.4. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii. In cazul in care Naturlich are nevoie de informatii sau dovezi suplimentare, termenul de solutionare se va prelungi cu perioada necesara obtinerii informatiilor/dovezilor pe care le solicita.

7. Limitarea raspunderii:

In niciun caz, Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii la acest Concurs.

Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situatiile in care participantii inscriu pe Facebook date de contact incorecte si din aceste cauze Organizatorul nu ii va putea contacta pentru a le transmite diverse informatii cu privire la Concurs.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

8. Legislatie si litigii:

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare - primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

10. Forta majora:

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

11. Incetarea Concursului:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezentul Concurs pe parcursul desfasurarii acestuia, cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu minim 24 de ore inainte de incetarea efectiva.

Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

De asemenea, perioada concursului poate fi prelungita, prin simpla modificare a Regulamentului publicat pe site.

Regulamentul de desfasurare al Concursuluii este disponibil gratuit pe  site-ul www.naturlich.ro. 

12. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Concurs prin furnizarea datelor personale si a informatiilor comerciale care dovedesc achizitia.

Tipul de date prelucrate

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele necesare pentru executarea contractului si emiterea facturii numele, prenumele, adresa pentru facturare, adresa de livrare, reclamatii. 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

- organizarea si desfasurarea Concursuluii;

- in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Naturlich in scopul participarii la Concurs (de achizitie a produsului participant), solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

- solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului;

- punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care clientii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Castigatorilor li se va solicita de catre Organizator sa confirme ca numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii produsleor sunt corecte. Daca produsele se ridica de Clienti personal, nu sunt necesare aceste date

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

- Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Concursuluii;

-Altor societati din Grup;

-Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), daca s-a optat pentru comunicari de marketing;

-Furnizori de servicii de curierat;

- Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata si locul prelucrarii

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Concursului vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Datele vor fi prelucrate in UE. Daca anumite programe de calculator sunt pastrate in afara UE, Organizatorul va lua masuri de a fi respectate toate masurile necesare protejarii acestora, conform legislatiei UE.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

- Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;

- Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

-Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

- Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

- In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

- In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

-  In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

- In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

Adresa de Corespondenta: Reghin, strada Iernuteni nr 56, jud Mures

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

Temeiul legal:

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Organizatori

Regulament Campanie Yellow Sale

1. Organizator

Campania este organizată de S.C. 2B GROUP S.R.L, cu sediul social în Mun. Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având număr ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/593/2004, cod identificare fiscală RO 16310946, cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING Bank NV Amsterdam, capital social 800.000 lei (Partener 1), în colaborare cu S.C. Larix Mobila S.R.L., CUI: RO1239422, J26/2430/1992, 545300 - Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, jud. Mureș, cu site-ul www.Naturlich.ro (Partener 2) si cu MOBEL KRONSTADT S.R.L., cu sediul social în România, Jud. Brașov, Com. Sânpetru, Str. Marte nr. 34, Bl.1, Ap.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/2680/10.12.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J8/2680/2020, cod unic de înregistrare 43437298, atribut fiscal RO, număr de cont RO42 INGB 0000 9999 1094 9903 deschis la ING BANK Office Brașov Răcădău, (Partener 3), denumite colectiv, în continuare ,“Natürlich” sau “Organizator”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acestuia și/ sau să schimbe regulile de participare, avand obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială, prin afișare la Magazinele Participante și/sau pe site-ul: www.Naturlich.ro.

2. Perioada campaniei

Campania se desfășoară în perioada 04.05.2023 - 04.07.2023 în cadrul programului de funcționare al fiecărui magazin.

3. Magazine participante

Campania se va derula în toate magazinele Natürlich, aparținând S.C. 2B GROUP S.R.L din Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, București , Brăila, Oradea, Pitești, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, și Brașov Coresi, Brașov Altex, apartinand S.C. Mobel Kronstadt S.R.L. precum și în magazinul online, denumite în continuare “Natürlich”.

4. Produse

În campanie sunt cuprinse produsele care nu fac obiectul altor campanii, reduceri de preț sau sunt comercializate în condiții de outlet.

Prezenta campanie nu se poate cumula cu alte reduceri de preț, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora.

5. Mecanismul campaniei

La campanie participă orice persoană care plasează o comandă în perioada de desfășurare a Campaniei care conține cel puțin unul din produsele care fac obiectul acestei campanii.

Orice persoana care comandă sau cumpără din stocul existent în magazinele participante, cel puțin unul dintre produsele incluse în campanie, pe perioada campaniei, beneficiază de o reducere față de prețul de listă al acestora, indiferent de data livrării produsului.

Pentru a putea beneficia de campanie, Clienții trebuie să achite prețul pe loc, pentru produsele existente pe stoc sau cel puțin un avans, în cazul în care achiziționează produse care sunt aduse la comandă, în Perioada Campaniei, conform condițiilor de plată afișate în magazinele participante. Neachitarea avansului sau a prului, în perioada campaniei, duce la anularea oricărei reduceri sau oferte, de drept, fără nici o formalitate, punere în întârziere sau notificare.

Reducerea se acordă pentru produsele achiziționate sau comandate din Magazinul Participant, în cadrul Perioadei Campaniei, în limita stocului disponibil.

4. Condiții generale

Organizatorul îșii rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, care încalcă prezentul Regulament, care actioneaza într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice altă persoană. De asemenea, Organizatorul va sanctiona și va putea bloca de la plasare unor noi comenzi/achiziții Clienții care apelează abuziv la Campanie și fac comenzi în glumă, derizorii, fără intenția de achiziție, cu scop șicanator, care fac retururi multiple nejustificate (mai mult 2 retururi/renunțări nejustificate în decurs de 12 luni), furnizează informații false pentru a beneficia pe nedrept de Campanie, etc.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament în orice moment, prin act adițional, care va fi publicat într-un anunț oficial pe Site.

5. Limitarea răspunderii

În niciun caz, Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la acesta Campanie.

6. Legislație și litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarata nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua sa fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

7. Regulamentul Campaniei

Regulamentul de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în Magazinele Participante și pe site-ul www.Naturlich.ro.

8. Forță majoră

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi impiedicata sau întârziată conform legii.

9. Încetarea campaniei:

Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării Campaniei cu mențiunea ca încetarea va fi adusă la cunoștința participanților și a publicului cu minim 24 de ore înainte de începerea efectivă.

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei sa presupuna creșterea bugetului alocat acestui proiect.

10. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018.

Organizatorul acționează in calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscrie în Campanie prin furnizarea datelor personale și a informațiilor comerciale care dovedesc achiziția.

Tipul de date prelucrate

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele necesare pentru executarea contractului și emiterea facturii sunt: numele, prenumele, adresa pentru facturare, adresa de livrare, reclamații.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- organizarea și desfășurarea Campaniei;

- în vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Natürlich în scopul participarii la Campanie (de achizitie a produsului participant), solutionarea reclamatiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

- soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei;

- punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanța și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care clienții își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Câștigătorilor li se va solicita de către Organizator să confirme că numele, adresa și numărul de telefon, date necesare livrării produselor sunt corecte. Dacă produsele se ridică de Clienți personal, nu sunt necesare aceste date.

Sursa și utilizatorii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

- Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

- Altor societăți din Grup;

- Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), dacă s-a optat pentru comunicări de marketing;

- Furnizori de servicii de curierat;

- Autoritățile publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata și locul prelucrării

Datele cu caracter personal se păstrează pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Datele vor fi prelucrate in UE. Dacă anumite programe de calculator sunt păstrate în afara UE, Organizatorul va lua măsuri de a fi respectate toate măsurile necesare protejării acestora, conform legislației UE.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea ca prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost, a oricăror copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

- Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

- Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri legale;

- Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

- Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

- În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care-i permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;

- În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță;

- În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență: Reghin, strada Iernuteni nr 56, jud Mures

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justitie.

Temeiul legal

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația privind protectia persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie după finalizarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participantilor care nu vizează încălcarea cadrului legal in vigoare.

Organizator

SC 2B GROUP SRL

Regulament Campanie Reduceri de Paste

1. Organizator

Campania este organizată de S.C. 2B GROUP S.R.L, cu sediul social în Mun. Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având număr ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/593/2004, cod identificare fiscală RO 16310946, cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING Bank NV Amsterdam, capital social 800.000 le (Partener 1)i, în colaborare cu S.C. Larix Mobila S.R.L., CUI: RO1239422, J26/2430/1992, 545300 - Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, jud. Mureș, cu site-ul www.naturlich.ro (Partener 2), și cu MOBEL KRONSTADT S.R.L., cu sediul social în România, Jud. Brașov, Com. Sânpetru, Str. Marte nr. 34, Bl.1, Ap.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/2680/10.12.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J8/2680/2020, cod unic de înregistrare 43437298, atribut fiscal RO, număr de cont RO42 INGB 0000 9999 1094 9903 deschis la ING BANK Office Brașov Răcădău, (Partener 3), denumite colectiv, în continuare ,“Naturlich” sau “Organizator”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acestuia și/ sau să schimbe regulile de participare, avand obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială, prin afișare la Magazinele Participante și/sau pe site-ul: www.naturlich.ro.

2. Perioada campaniei

Campania se desfășoară în perioada 05.04.2023-24.04.2023 în cadrul programului de funcționare a fiecărui magazin.

3. Magazine participante

Campania se va derula în toate magazinele Natürlich, aparținând S.C. 2B GROUP S.R.L din Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, București , Brăila, Oradea, Pitești, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, și Brașov Coresi, Brașov Altex, apartinand S.C. Mobel Kronstadt S.R.L. denumite în continuare “Naturlich”.

4. Produse

În campanie sunt cuprinse doar produsele Standard marca “Natürlich”, comercializate în Magazinul Participant, la preț de listă, care nu sunt cuprinse în alte campanii care rulează simultan, care nu au reducere de preț, nu sunt comercializate în condiții de outlet și nu sunt produse comandă specială codificate ZZ în sistem.

În campanie nu intra produsele din categoriile Electrocasnice, Parchet sau Servicii.

Prezenta campanie nu se poate cumula cu alte reduceri de preț, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora.

5. Mecanismul campaniei

Orice persoana care, pe perioada campanie, achiziționează pe loc sau la comandă produse care se află la preț întreg și nu sunt incluse în alte campanii sau oferte, va beneficia de un discount de -25% la mobila și 30% la decorațiuni, aplicat la prețul de listă al produselor, chiar dacă produsele se vor livra ulterior.

Intră în campanie doar acele comenzi pentru care se achită avansul (în cazul produselor pe comandă, livrate la o dată ulterioară) şi pentru cele care sunt achitate integral.

Discountul nu se aplică și serviciilor conexe (configurarea sau proiectarea mobilierului, montaj, transport, manipulare, etc) și nici comenzilor înregistrate până la începerea campaniei, chiar dacă produsele nu au fost facturate, plătite sau livrate și urmează a se achita sau livra în Perioada Campaniei.

Pentru a beneficia de campanie, Clienții trebuie să achite prețul pe loc, pentru produsele existente pe stoc sau cel puțin un avans, în cazul în care achiziționează produse care sunt aduse la comandă, în Perioada Campaniei, conform condițiilor de plată afișate în magazinele participante. Neachitarea avansului sau a pretului, în perioada campaniei, duce la anularea oricărei reduceri sau oferte, de drept, fără nici o formalitate, punere în întârziere sau notificare.

Reducerea se acorda pentru produsele achiziționate sau comandate din Magazinul Participant, în cadrul Perioadei Campaniei, în limita stocului disponibil.

4. Condiții generale

Organizatorul îșii rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, care încalcă prezentul Regulament, care actioneaza într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice altă persoană. De asemenea, Organizatorul va sanctiona și va putea bloca de la plasare unor noi comenzi/achiziții Clienții care apelează abuziv la Campanie și fac comenzi în glumă, derizorii, fără intenția de achiziție, cu scop șicanator, care fac retururi multiple nejustificate (mai mult 2 retururi/renunțări nejustificate în decurs de 12 luni), furnizează informații false pentru a beneficia pe nedrept de Campanie, etc.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament în orice moment, prin act adițional, care va fi publicat într-un anunț oficial pe Site.

5. Limitarea răspunderii

În niciun caz, Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la acesta Campanie.

6. Legislație și litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarata nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua sa fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

7. Regulamentul Campaniei

Regulamentul de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în Magazinele Participante și pe site-ul www.naturlich.ro.

8. Forță majoră

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi impiedicata sau întârziată conform legii.

9. Încetarea campaniei:

Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării Campaniei cu mențiunea ca încetarea va fi adusă la cunoștința participanților și a publicului cu minim 24 de ore înainte de începerea efectivă.

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei sa presupuna creșterea bugetului alocat acestui proiect.

10. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018.

Organizatorul acționează in calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscrie în Campanie prin furnizarea datelor personale și a informațiilor comerciale care dovedesc achiziția.

Tipul de date prelucrate

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele necesare pentru executarea contractului și emiterea facturii sunt: numele, prenumele, adresa pentru facturare, adresa de livrare, reclamații.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- organizarea și desfășurarea Campaniei;

- în vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Naturlich în scopul participarii la Campanie (de achizitie a produsului participant), solutionarea reclamatiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

- soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei;

- punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanța și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care clienții își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Câștigătorilor li se va solicita de către Organizator să confirme că numele, adresa și numărul de telefon, date necesare livrării produselor sunt corecte. Dacă produsele se ridică de Clienți personal, nu sunt necesare aceste date.

Sursa și utilizatorii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

- Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

- Altor societăți din Grup;

- Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), dacă s-a optat pentru comunicări de marketing;

- Furnizori de servicii de curierat;

- Autoritățile publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata și locul prelucrării

Datele cu caracter personal se păstrează pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Datele vor fi prelucrate in UE. Dacă anumite programe de calculator sunt păstrate în afara UE, Organizatorul va lua măsuri de a fi respectate toate măsurile necesare protejării acestora, conform legislației UE.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea ca prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost, a oricăror copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

- Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

- Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri legale;

- Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

- Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

- În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care-i permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;

- În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță;

- În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondenta: Reghin, strada Iernuteni nr 56, jud Mures

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justitie.

Temeiul legal

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația privind protectia persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie după finalizarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participantilor care nu vizează încălcarea cadrului legal in vigoare.

Organizator

SC 2B GROUP SRL

Regulament Campanie Spring Sale

1. Organizator

Campania este organizată de S.C. 2B GROUP S.R.L, cu sediul social în Mun. Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având număr ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/593/2004, cod identificare fiscală RO 16310946, cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING Bank NV Amsterdam, capital social 800.000 lei (Partener 1), în colaborare cu S.C. Larix Mobila S.R.L., CUI: RO1239422, J26/2430/1992, 545300 - Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, jud. Mureș, cu site-ul www.Naturlich.ro (Partener 2) si cu MOBEL KRONSTADT S.R.L., cu sediul social în România, Jud. Brașov, Com. Sânpetru, Str. Marte nr. 34, Bl.1, Ap.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/2680/10.12.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J8/2680/2020, cod unic de înregistrare 43437298, atribut fiscal RO, număr de cont RO42 INGB 0000 9999 1094 9903 deschis la ING BANK Office Brașov Răcădău, (Partener 3), denumite colectiv, în continuare ,“Natürlich” sau “Organizator”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acestuia și/ sau să schimbe regulile de participare, avand obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială, prin afișare la Magazinele Participante și/sau pe site-ul: www.Naturlich.ro.

2. Perioada campaniei

Campania se desfășoară în perioada 01.03.2023 - 03.05.2023 în cadrul programului de funcționare al fiecărui magazin.

3. Magazine participante

Campania se va derula în toate magazinele Natürlich, aparținând S.C. 2B GROUP S.R.L din Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, București , Brăila, Oradea, Pitești, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, și Brașov Coresi, Brașov Altex, apartinand S.C. Mobel Kronstadt S.R.L. precum și în magazinul online, denumite în continuare “Natürlich”.

4. Produse

În campanie sunt cuprinse produsele care nu fac obiectul altor campanii, reduceri de preț sau sunt comercializate în condiții de outlet.

Prezenta campanie nu se poate cumula cu alte reduceri de preț, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora.

5. Mecanismul campaniei

La campanie participă orice persoană care plasează o comandă în perioada de desfășurare a Campaniei care conține cel puțin unul din produsele care fac obiectul acestei campanii.

Orice persoana care comandă sau cumpără din stocul existent în magazinele participante, cel puțin unul dintre produsele incluse în campanie, pe perioada campaniei, beneficiază de o reducere față de prețul de listă al acestora, indiferent de data livrării produsului.

Pentru a putea beneficia de campanie, Clienții trebuie să achite prețul pe loc, pentru produsele existente pe stoc sau cel puțin un avans, în cazul în care achiziționează produse care sunt aduse la comandă, în Perioada Campaniei, conform condițiilor de plată afișate în magazinele participante. Neachitarea avansului sau a prului, în perioada campaniei, duce la anularea oricărei reduceri sau oferte, de drept, fără nici o formalitate, punere în întârziere sau notificare.

Reducerea se acordă pentru produsele achiziționate sau comandate din Magazinul Participant, în cadrul Perioadei Campaniei, în limita stocului disponibil.

4. Condiții generale

Organizatorul îșii rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, care încalcă prezentul Regulament, care actioneaza într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice altă persoană. De asemenea, Organizatorul va sanctiona și va putea bloca de la plasare unor noi comenzi/achiziții Clienții care apelează abuziv la Campanie și fac comenzi în glumă, derizorii, fără intenția de achiziție, cu scop șicanator, care fac retururi multiple nejustificate (mai mult 2 retururi/renunțări nejustificate în decurs de 12 luni), furnizează informații false pentru a beneficia pe nedrept de Campanie, etc.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament în orice moment, prin act adițional, care va fi publicat într-un anunț oficial pe Site.

5. Limitarea răspunderii

În niciun caz, Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la acesta Campanie.

6. Legislație și litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarata nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua sa fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

7. Regulamentul Campaniei

Regulamentul de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în Magazinele Participante și pe site-ul www.Naturlich.ro.

8. Forță majoră

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi impiedicata sau întârziată conform legii.

9. Încetarea campaniei:

Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării Campaniei cu mențiunea ca încetarea va fi adusă la cunoștința participanților și a publicului cu minim 24 de ore înainte de începerea efectivă.

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei sa presupuna creșterea bugetului alocat acestui proiect.

10. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018.

Organizatorul acționează in calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscrie în Campanie prin furnizarea datelor personale și a informațiilor comerciale care dovedesc achiziția.

Tipul de date prelucrate

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele necesare pentru executarea contractului și emiterea facturii sunt: numele, prenumele, adresa pentru facturare, adresa de livrare, reclamații.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- organizarea și desfășurarea Campaniei;

- în vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Natürlich în scopul participarii la Campanie (de achizitie a produsului participant), solutionarea reclamatiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

- soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei;

- punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanța și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care clienții își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Câștigătorilor li se va solicita de către Organizator să confirme că numele, adresa și numărul de telefon, date necesare livrării produselor sunt corecte. Dacă produsele se ridică de Clienți personal, nu sunt necesare aceste date.

Sursa și utilizatorii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

- Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

- Altor societăți din Grup;

- Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), dacă s-a optat pentru comunicări de marketing;

- Furnizori de servicii de curierat;

- Autoritățile publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata și locul prelucrării

Datele cu caracter personal se păstrează pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Datele vor fi prelucrate in UE. Dacă anumite programe de calculator sunt păstrate în afara UE, Organizatorul va lua măsuri de a fi respectate toate măsurile necesare protejării acestora, conform legislației UE.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea ca prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost, a oricăror copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

- Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

- Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri legale;

- Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

- Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

- În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care-i permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;

- În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță;

- În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență: Reghin, strada Iernuteni nr 56, jud Mures

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justitie.

Temeiul legal

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația privind protectia persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie după finalizarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participantilor care nu vizează încălcarea cadrului legal in vigoare.

Organizator

SC 2B GROUP SRL

Regulament concurs Facebook „ICH LIEBE DICH”

Desfășurat în perioada 10-23 februarie 20231. Organizator:

Campania este  organizată de 

 • S.C. 2B GROUP S.R.L, cu sediul social în Mun. Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având  număr ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/593/2004, cod identificare fiscala RO 16310946, cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING Bank NV Amsterdam, capital social 800.000 lei,  (organizator principal)

in parteneriat cu

 • MOBEL KRONSTADT S.R.L., cu sediul social în România, Jud. Brașov, Com. Sânpetru, Str. Marte nr. 34, Bl.1, Ap.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/2680/10.12.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J8/2680/2020, cod unic de înregistrare 43437298, atribut fiscal RO, număr de cont RO42 INGB 0000 9999 1094 9903 deschis la ING BANK Office Brașov Răcădău, (Partener)

și

 • S.C. LARIX MOBILA S.R.L., cu sediul social în Mun. Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având  număr ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/2430/1992, cod identificare fiscala RO 1239422, ca proprietar al site-ului www.naturlich.ro, pentru comunicare, (Partener),

denumiti impreuna, in continuare “Naturlich” sau “Organizator”.

Concursul ”ICH LIEBE DICH”  (denumit în continuare ”Concurs”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii la Concurs.  

Organizatorii  isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursul, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, pentru motive obiective, care pot cauza prejudicii sau pot fi riscante fie pentru Organizatori, fie pentru participanti sau terti, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin afișare pe Facebook  și/sau pe site-ul: www.naturlich.ro.

Prin participarea la Concurs, Participanții sunt de acord cu acest Regulament  si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei și Regulamentului.

2. Magazine participante si perioada campaniei:

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii oficiale de Facebook al Organizatorului Naturlich, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook poate fi accesata la adresa: https://www.facebook.com/Naturlich.

Premiile se vor putea ridica de la oricare dintre magazinele Naturlich care aparțin Organizatorilor, din localitatile Alba Iulia, Pitesti, Oradea, Baia Mare, Bistrita Nasaud, Braila, Targu Mures, Timisoara, Sibiu si Brasov:

 • Magazin Natürlich Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26

 • Magazin Natürlich Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 163

 • Magazin Natürlich Bistrita, Calea Moldovei, nr. 15A

 • Magazin Natürlich Brăila, Brăila Mall, str. Principală, nr. 4

 • Magazin Natürlich Brasov, str. Cărămidăriei, nr 1

 • Magazin Natürlich Oradea, Calea Aradului, nr. 62 (ERA Shopping)

 • Magazin Natürlich Pitesti,  DN65B, complex Auchan

 • Magazin Natürlich Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 77A

 • Magazin Natürlich Targu Mures, Strada Predeal nr. 88, Târgu Mureș

 • Magazin Natürlich Timisoara, Calea Aradului, nr.  56A,  in complex comercial Auchan Nord

 • Brasov Coresi Shopping City, Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, Romania

Perioada de desfasurare a Campaniei: 10 februarie 2023, de la ora 10:00, pana in data de 23 februarie 2023, ora 24:00.

3. Mecanismul Campaniei:

3.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania,  cu capacitate deplina de exercitiu si care indeplinesc conditiile de participare:

a) Sa aiba varsta de minim 16 ani, impliniti la data începerii concursului (pentru a putea beneficia de acces în contul de Facebook);

b) Sa detina cont pe www.facebook.com 

c) Sa dea like & share postarii concurs;

c) Sa eticheteze persoana iubita in comentariul acestei postari.

3.2. La prezentul concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti), afinii, sotul/ sotia celor mentionati mai sus.

3.3. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

3.4. Participantul va lua parte la prezentul concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

3.5. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

3.6. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

4. PREMIILE ACORDATE

4.1. In cadrul acestui concurs, va fi oferit, prin tragere la sorti, dintre participantii inscrisi la concurs cu respectarea Regulemantului, urmatoarele premii:  Set Lenjerie Pat Folly 240 X 220 Cm și Set Cuvertura Bej Life 240 x 260 cm, in valoare de 160.99 lei fiecare. 

4.2. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți cu ajutorul platformei https://commentpicker.com/  și vor fi anunțati în 24 februarie 2023. Premiile se vor ridica din cel mai apropiat magazin fizic. 

4.3. Valoarea totala a premiilor este de 321.98 lei.

4.4. Castigatorul premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiului si nici nu pot schimba caracteristicile premiului castigat.

 4.5. Se vor  acorda ca si premiu strict produsele mentionate mai sus.

4.6. Dupa incheierea perioadei de înscriere la concurs are loc extragerea castigatorului după o prima validare a participanților. Naturlich nu poate garanta ca participantii inscrisi la tragerea la sorti sunt eligibili. In cazul in care, dupa extargere, se constatata ca persoana desemnata castigatoare nu a fost eligibila, Naturlich  va anula extragerea, va descalifica castigatorul neelgibil  si se va relua extargerea, dupa un anunt facut de Organizator in acest sens.

4.7. Prin participare la concurs, fiecare participant isi da acordul sa fie mentionat prin etichetare (tag-uit) in anuntul de desemnare a castigatorului, autorizand Naturlich sa foloseasca la etichetare (tag) numele de utilizator folosit la inscriere. In lipsa acestui acord, nu se poate inscrie la concurs si nu poate beneficia de premii. 

4.8. Castigatorii vor fi contactați printr-un comentariu public, si li se va solicita sa trimita in 24 de ore, prin mesaj privat trimis de pe contul Facebook care a postat fotografia câștigătoare, datele de contact complete si corecte: nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, precum si seria si numarul de buletin.

4.9. Netransmiterea datelor necesare pentru validarea castigatorului in termenul sus-mentionat duce la decaderea din dreptul de a revendica premiul.

5. Validarea castigatorului

51. Ulterior desemnarii castigatorului concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigatorului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare a acestuia.

5.2. Potențialul câștigător va fi afișat pe wall-ul paginii de Facebook Natürlich si contactati printr-un reply la comentariul castigator. Potentialul castigator trebuie sa trimita, in termen de 24 de ore de la data anuntarii lor, datele de contact, prin mesageria Facebook messenger . In cazul in care va exista castigator care nu va trimite datele prin email sau nu va raspunde mesajelor Organizatorului, acesta va fi invalidat, caz in care se vor apela rezervele. Rezervele sunt urmatorii participanti luati in considerare in ordinea tragerii la sorti.

5.3. Castigatorul se va publica pe pagina oficiala de concurs  si conturile social media a Organizatorului, in termen de maxim 1 zi calendaristica de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate mai sus.

5.4. Premiul va fi pus la dispozitia castigatorului in intervalul 24 februarie 2023 - 3 martie 2023.

5.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul.

5.6 Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete sau a setarilor de securitate si confidentialitate ale contului sau de Facebook.

5.7. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire sau a confirmarii de primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

6. Conditii generale:

6.1 Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Concursului, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. Prin abuz se intelege si efectuarea de comenzi sau achizitii de produse cu volum mic, care nu necesita transport special de marfa.  De asemenea, Organizatorul va sanctiona si va putea bloca la noi comenzi/achizitii Clientii care apeleaza abuziv la Concurs si fac comenzi in gluma, derizorii, fara intentia de achizitie, ci cu scop sicanator, care fac retururi multiple nejustificate (mai mult 2 retururi/renuntari nejustificate in decurs de 12 luni), furnizeaza informatii false pentru a beneficia pe nedrept de Concurs etc.

6.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament

6.3. Contestatiile se pot face in termen de 24 ore de la momentul afisarii numelor castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa [email protected] si va cuprinde, in mod obligatoriu: a) numele si prenumele complet, domiciliul; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia, c) dovada sustinerilor.

6.4. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii. In cazul in care Naturlich are nevoie de informatii sau dovezi suplimentare, termenul de solutionare se va prelungi cu perioada necesara obtinerii informatiilor/dovezilor pe care le solicita.

7. Limitarea raspunderii:

In niciun caz, Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii la acest Concurs.

Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situatiile in care participantii inscriu pe Facebook date de contact incorecte si din aceste cauze Organizatorul nu ii va putea contacta pentru a le transmite diverse informatii cu privire la Concurs.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.8. Legislatie si litigii:

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare - primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.10. Forta majora:

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

11. Incetarea Concursului:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezentul Concurs pe parcursul desfasurarii acestuia, cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu minim 24 de ore inainte de incetarea efectiva.

Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

De asemenea, perioada concursului poate fi prelungita, prin simpla modificare a Regulamentului publicat pe site.

Regulamentul de desfasurare al Concursuluii este disponibil gratuit pe  site-ul www.naturlich.ro. 

12. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Concurs prin furnizarea datelor personale si a informatiilor comerciale care dovedesc achizitia.

Tipul de date prelucrate

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele necesare pentru executarea contractului si emiterea facturii numele, prenumele, adresa pentru facturare, adresa de livrare, reclamatii. 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

- organizarea si desfasurarea Concursuluii;

- in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Naturlich in scopul participarii la Concurs (de achizitie a produsului participant), solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

- solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului;

- punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care clientii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Castigatorilor li se va solicita de catre Organizator sa confirme ca numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii produsleor sunt corecte. Daca produsele se ridica de Clienti personal, nu sunt necesare aceste date

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

- Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Concursuluii;

-Altor societati din Grup;

-Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), daca s-a optat pentru comunicari de marketing;

-Furnizori de servicii de curierat;

- Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata si locul prelucrarii

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Concursului vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Datele vor fi prelucrate in UE. Daca anumite programe de calculator sunt pastrate in afara UE, Organizatorul va lua masuri de a fi respectate toate masurile necesare protejarii acestora, conform legislatiei UE.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

- Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;

- Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

-Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

- Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

- In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

- In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

-  In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

- In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

Adresa de Corespondenta: Reghin, strada Iernuteni nr 56, jud Mures

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

Temeiul legal:

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.Regulament Campanie Winter Rabatte

1. Organizator

Campania este organizată de S.C. 2B GROUP S.R.L, cu sediul social în Mun. Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având număr ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/593/2004, cod identificare fiscală RO 16310946, cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING Bank NV Amsterdam, capital social 800.000 lei (Partener 1), în colaborare cu S.C. Larix Mobila S.R.L., CUI: RO1239422, J26/2430/1992, 545300 - Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, jud. Mureș, cu site-ul www.Naturlich.ro (Partener 2) si cu MOBEL KRONSTADT S.R.L., cu sediul social în România, Jud. Brașov, Com. Sânpetru, Str. Marte nr. 34, Bl.1, Ap.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/2680/10.12.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J8/2680/2020, cod unic de înregistrare 43437298, atribut fiscal RO, număr de cont RO42 INGB 0000 9999 1094 9903 deschis la ING BANK Office Brașov Răcădău, (Partener 3), denumite colectiv, în continuare ,“Natürlich” sau “Organizator”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acestuia și/ sau să schimbe regulile de participare, avand obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială, prin afișare la Magazinele Participante și/sau pe site-ul: www.Naturlich.ro.

2. Perioada campaniei

Campania se desfășoară în perioada 03.01.2023 - 31.01.2023 în cadrul programului de funcționare al fiecărui magazin.

3. Magazine participante

Campania se va derula în toate magazinele Natürlich, aparținând S.C. 2B GROUP S.R.L din Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, București , Brăila, Oradea, Pitești, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, și Brașov Coresi, Brașov Altex, apartinand S.C. Mobel Kronstadt S.R.L. precum și în magazinul online, denumite în continuare “Natürlich”.

4. Produse

În campanie sunt cuprinse produsele care nu fac obiectul altor campanii, reduceri de preț sau sunt comercializate în condiții de outlet.

Prezenta campanie nu se poate cumula cu alte reduceri de preț, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora.

5. Mecanismul campaniei

La campanie participă orice persoană care plasează o comandă în perioada de desfășurare a Campaniei care conține cel puțin unul din produsele care fac obiectul acestei campanii.

Orice persoana care comandă sau cumpără din stocul existent în magazinele participante, cel puțin unul dintre produsele incluse în campanie, pe perioada campaniei, beneficiază de o reducere față de prețul de listă al acestora, indiferent de data livrării produsului.

Pentru a putea beneficia de campanie, Clienții trebuie să achite prețul pe loc, pentru produsele existente pe stoc sau cel puțin un avans, în cazul în care achiziționează produse care sunt aduse la comandă, în Perioada Campaniei, conform condițiilor de plată afișate în magazinele participante. Neachitarea avansului sau a prului, în perioada campaniei, duce la anularea oricărei reduceri sau oferte, de drept, fără nici o formalitate, punere în întârziere sau notificare.

Reducerea se acordă pentru produsele achiziționate sau comandate din Magazinul Participant, în cadrul Perioadei Campaniei, în limita stocului disponibil.

6. Condiții generale

Organizatorul îșii rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, care încalcă prezentul Regulament, care actioneaza într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice altă persoană. De asemenea, Organizatorul va sanctiona și va putea bloca de la plasare unor noi comenzi/achiziții Clienții care apelează abuziv la Campanie și fac comenzi în glumă, derizorii, fără intenția de achiziție, cu scop șicanator, care fac retururi multiple nejustificate (mai mult 2 retururi/renunțări nejustificate în decurs de 12 luni), furnizează informații false pentru a beneficia pe nedrept de Campanie, etc.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament în orice moment, prin act adițional, care va fi publicat într-un anunț oficial pe Site.

7. Limitarea răspunderii

În niciun caz, Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la acesta Campanie.

8. Legislație și litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarata nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua sa fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

9. Regulamentul Campaniei

Regulamentul de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în Magazinele Participante și pe site-ul www.Naturlich.ro.

10. Forță majoră

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi impiedicata sau întârziată conform legii.

11. Încetarea campaniei:

Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării Campaniei cu mențiunea ca încetarea va fi adusă la cunoștința participanților și a publicului cu minim 24 de ore înainte de începerea efectivă.

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei sa presupuna creșterea bugetului alocat acestui proiect.

12. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018.

Organizatorul acționează in calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscrie în Campanie prin furnizarea datelor personale și a informațiilor comerciale care dovedesc achiziția.

Tipul de date prelucrate

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele necesare pentru executarea contractului și emiterea facturii sunt: numele, prenumele, adresa pentru facturare, adresa de livrare, reclamații.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- organizarea și desfășurarea Campaniei;

- în vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Natürlich în scopul participarii la Campanie (de achizitie a produsului participant), solutionarea reclamatiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

- soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei;

- punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanța și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care clienții își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Câștigătorilor li se va solicita de către Organizator să confirme că numele, adresa și numărul de telefon, date necesare livrării produselor sunt corecte. Dacă produsele se ridică de Clienți personal, nu sunt necesare aceste date.

Sursa și utilizatorii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

- Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

- Altor societăți din Grup;

- Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), dacă s-a optat pentru comunicări de marketing;

- Furnizori de servicii de curierat;

- Autoritățile publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata și locul prelucrării

Datele cu caracter personal se păstrează pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Datele vor fi prelucrate in UE. Dacă anumite programe de calculator sunt păstrate în afara UE, Organizatorul va lua măsuri de a fi respectate toate măsurile necesare protejării acestora, conform legislației UE.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea ca prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost, a oricăror copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

- Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

- Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri legale;

- Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

- Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

- În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care-i permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;

- În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță;

- În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență: Reghin, strada Iernuteni nr 56, jud Mures

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justitie.

Temeiul legal

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația privind protectia persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie după finalizarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participantilor care nu vizează încălcarea cadrului legal in vigoare.

Organizator

SC 2B GROUP SRL

Regulament Campanie Vouchere Mos Nikolaus

1. Organizator:

Campania este organizată de S.C. Larix Mobila S.R.L., CUI: RO1239422, J26/2430/1992, 545300 - Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, jud. Mureș, cu site-ul www.naturlich.ro (Partener 1), in colaboare cu S.C. 2B GROUP S.R.L, cu sediul social în Mun. Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având număr ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/593/2004, cod identificare fiscală RO 16310946, cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING Bank NV Amsterdam, capital social 800.000 lei (Partener 2) si cu MOBEL KRONSTADT S.R.L., cu sediul social în România, Jud. Brașov, Com. Sânpetru, Str. Marte nr. 34, Bl.1, Ap.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/2680/10.12.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J8/2680/2020, cod unic de înregistrare 43437298, atribut fiscal RO, număr de cont RO42 INGB 0000 9999 1094 9903 deschis la ING BANK Office Brașov Răcădău, (Partener 3), denumite colectiv, în continuare ,“Naturlich” sau “Organizator”.

Campania ”Tinerii Căsătoriți” (denumită în continuare ”Campania”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participantii la Campanie.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acesteia, și/ sau să schimbe regulile de participare, pentru motive obiective, care pot cauza prejudicii sau pot fi riscante fie pentru Organizatori, fie pentru participanți sau terți, avand obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială, prin afișare la Magazinele Participante și/sau pe site-ul: www.naturlich.ro.

Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord cu acest Regulament și cu faptul că deciziile Organizatorului sunt definitive și obligatorii în privința Campaniei și Regulamentului.

2. Magazine participante și perioada campaniei:

Campania se desfășoară în Magazinele Participante: toate magazinele Naturlich care aparțin Organizatorilor, din localitățile Alba Iulia, Pitești, Oradea, Baia Mare, Bistrita Nasaud, Brăila, Târgu Mureș, Timișoara, Sibiu și Brașov:

 1. Magazin Natürlich Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26

 2. Magazin Natürlich Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 163

 3. Magazin Natürlich Bistrita, Calea Moldovei, nr. 15A

 4. Magazin Natürlich Brăila, Brăila Mall, str. Principală, nr. 4

 5. Magazin Natürlich Brașov, str. Cărămidăriei, nr 1

 6. Magazin Natürlich Oradea, Calea Aradului, nr. 62 (ERA Shopping)

 7. Magazin Natürlich Pitesti, DN65B, complex Auchan

 8. Magazin Natürlich Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 77A

 9. Magazin Natürlich Targu Mures, Strada Predeal nr. 88, Târgu Mureș

 10. Magazin Natürlich Timișoara, Calea Aradului, nr. 56A, in complex comercial Auchan Nord

 11. Brașov Coresi Shopping City, Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, România

Perioada de desfășurare a Campaniei: 05.12.2022. - 02.02.2023.

3. Mecanismul Campaniei:

Prezenta Campanie se adresează tuturor clienților Magazinelor Participante, definite conform art. 2, și constă în oferirea unui discount în valoare de 15% la categoria mobilier si 30% la categoria de decoratiuni in perioada 02.01.2023 - 02.02.2023. Discountul se aplică doar produselor care nu sunt cuprinse în alte campanii sau care nu beneficiază de alte reduceri, discounturi, oferte promoționale .

Discountul va fi valabil numai în măsura în care persoanele vor prezenta casierului magazinului voucherul primit pentru a putea valida informația, iar acesta va fi capsat la factura produselor achizitionate.

Reducerea se acorda produselor aflate pe stocul magazinului sau depozitului (se livrează pe baza de comandă) numai în limita stocului disponibil.

4. Condiții generale:

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care va falsifica voucherul în scopul obținerii discountului precizat. De asemenea compania noastră își rezervă dreptul de a refuză oferirea discountului persoanelor care actioneaza într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determina ca acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenință sau hărțui orice persoana.

5. Limitarea răspunderii:

În niciun caz, Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la acesta Campanie.

6. Legislație și litigii :

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua sa fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

7. Regulamentul Campaniei :

Regulamentul de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit în fiecare Magazin Participant, putând fi publicat și pe site-ul www.naturlich.ro.

8. Forța majoră:

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determina imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus, sau apare o alta situatie de forta majora care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor pe perioada în care îndeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

9. Încetarea campaniei:

Organizatorul își rezerva dreptul de a înceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu minim 24 de ore înainte de începerea efectiva.

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel incat organizarea și desfășurarea Campaniei sa presupuna creșterea bugetului alocat acestui proiect.

De asemenea, perioada campaniei poate fi prelungită, prin simpla modificare a Regulamentului publicat pe site și afișat în Magazinul Partener.

10. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscrie în Campanie prin furnizarea datelor personale și a informațiilor comerciale care dovedesc achiziție.

Tipul de date prelucrate

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele necesare pentru executarea contractului si emiterea facturii numele, prenumele, adresa pentru facturare, adresa de livrare, reclamații.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- organizarea și desfășurarea Campaniei;

- în vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Naturlich în scopul participarii la Campanie (de achizitie a produsului cu discount), solutionarea reclamatiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

- soluționarea oricăror plangeri in legatura cu organizarea și desfășurarea Campaniei;

- punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanța și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

- Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

-Altor societăți din Grup în scopurile precizate;

-Furnizori de servicii de curierat;

- Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata și locul prelucrării

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Datele vor fi prelucrate în UE. Dacă anumite programe de calculator sunt păstrate în afara UE, Organizatorul va lua măsuri de a fi respectate toate măsurile necesare protejarii acestora, conform legislației UE.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi. Incepand cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea ca prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

- Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

- Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

-Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

- Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor in urmatoarele situatii:

- În cazul in care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care îi permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

- În cazul in care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restrictionarea utilizarii lor;

- În cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

- În cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp in care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizată.

f. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere și cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor in cazul in care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected]. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență: Reghin, strada Iernuteni nr 56, jud. Mures

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Temeiul legal:

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația privind protectia persoanelor fizice in legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei in condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participantilor care nu vizează încălcarea cadrului legal in vigoare.

Organizatorul

SC 2B GROUP SRL

Regulament Campanie ”Childhood Days”
1. Organizatorul campaniei
1.1 Campania „Childhood Days” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11691/2012, avand CUI RO30771201, in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-068/30.08.2012, operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 26838, reprezentata de Bîrsan Andrei, cetățean român, conform împuternicirii nr. 1 din data de 04.01.2024, denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit in continuare “Regulament”.

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament ai carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, nerespectarea acestora avand ca efect neacordarea beneficiilor oferite de Organizator.

1.3. Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului www.tbibank.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit in locatiile comerciantilor parteneri ai Organizatorului.

2. Scopul campaniei
Campania este destinata promovarii Creditelor de achizitie bunuri/servicii si se adreseaza persoanelor fizice care achizitioneaza produse si servicii de la comerciantii parteneri ai Organizatorului si care indeplinesc conditiile descrise in art. 5 din prezentul Regulament.

3. Durata campaniei
3.1 Campania se desfasoara in perioada 15 Mai – 15 Iunie 2024, pe tot teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online (magazine online partenere tbi care ofera solutia de finantare a produselor/serviciilor oferite in rate tbi). Lista partenerilor participanti la campanie poate fi consultata pe website-ul tbibank.ro: https://tbibank.ro/childhood-days.

3.2 Perioada prezentei Campanii poate fi modificata de catre organizator, prin actualizarea prezentului regulament.

4. Premiile campaniei
4.1. Organizatorul ofera, prin tragere la sorti, 10 (zece) premii constand in cate un voucher de calatorie Happy Tour cu valoarea de 500 euro, TVA inclus, acordat in lei cu valoarea de 2.490 lei, TVA inclus fiecare voucher

4.2. Conditiile de utilizare a voucherului oferit ca premiu sunt urmatoarele:
- Termenul de valabilitate este de 1 an de la data emiterii lui. In cazul in care voucherul nu este folosit pana la data expirarii lui, contravaloarea lui nu se va rambursa, iar detinatorul voucherului isi pierde dreptul de a-l utiliza. Voucherul este nominal si netransmisibil. Voucherul poate fi utilizat o singura data pentru achizitionarea de pachete de servicii turistice in tara si in strainatate.
Daca valoarea serviciilor achizitionate depaseste valoarea voucherului, posesorul voucherului va achita diferenta aferenta la agentia Happy Tour. Daca valoarea serviciilor achizitionate este mai mica decat valoarea voucherului, diferenta aferenta nu se returneaza posesorului. Castigatorul campaniei va contacta prestatorul de servicii turistice Happy Tour (email [email protected], tel: 021 307 06 48) pentru a stabili detaliile serviciilor turistice oferite. In momentul achizitionarii pachetelor turistice, posesorul voucherului va prezenta voucherul in original si buletin de identitate/carte de identitate.
- Castigatorul Premiului nu are posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in cadrul Campaniei si nici sa solicite modificarea premiului acordat conform Regulamentului sau sa solicite contravaloarea in bani a premiului.

4.3. Valoarea totala a premiilor acordate in aceasta campanie este de 24.900 lei, TVA inclus.

4.4. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti
a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului in conditii normale.

4.5. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, fapta/fapte savarsita/savarsite pana la momentul acordarii premiilor, se va
proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

5. Dreptul de participare la campanie
5.1. La aceasta campanie pot participa persoane fizice (denumite in continuare „Participanti”), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt cetateni romani cu domiciliul/rezidenta in Romania;
b) au varsta cuprinsa intre 18 ani (impliniti la data semnarii contractului de credit) si maxim 74 de ani (impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit);
c) contracteaza un credit de la TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti pentru finantarea achizitiei bunurilor / serviciilor de pe platformele online ale partenerilor Organizatorului, indiferent de industrie si in conformitate cu lista magazinelor participante in campaniei;
d) valoarea achizitiei sa fie de minim 500 lei;
e) in perioada Campaniei si nu si-au exercitat dreptul de retragere din contract in termen de 14 (paisprezece) zile de la semnarea contractului;
f) creditul este aprobat de banca si acordat pana la 15.06.2024 (inclusiv);
g) nu si-a exercitat dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal.

5.2. Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament.

5.3. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, angajatii societatilor din grupul Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.

5.4. Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.

6. Mecanismul campaniei
6.1. Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare in mediul online, constand in bannere afisate pe site-urile comerciantilor parteneri si/sau pe paginile de socializare ale acestora. Retelele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate fata de Campania desfasurata conform prezentului Regulament. Promovarea se va face atat catre clientii existenti ai Organizatorului cat si catre clienti noi, informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.

6.2. Clientii interesati de contractarea unui Credit pentru finantarea achizitiei bunurilor/serviciilor disponibile la partenerii Organizatorului aplica online direct de pe site-urile partenerilor participanti in campanie. Pentru orice informatii suplimentare (inclusiv despre comerciantii parteneri, precum si locatiile acestora) acestia pot contacta Serviciul Relatii Clienti la numarul de telefon 021/529 86 00.

6.3. In cazul in care Cererea de credit este aprobata si creditul este acordat in baza contractului de credit semnat, clientul intra automat in baza de date interna pe listele clientilor care indeplinesc conditiile de participare la Campanie.

6.4. Pentru acordarea celor 10 (zece) premii se va efectua 1 (o) tragere la sorti, in data de 16.07.2024, in prezenta unui notar care va consemna datele extragerii.

6.5. La tragerea la sorti organizata in conditiile aratate la art. 6.4 de mai sus vor fi inclusi toti clientii care intrunesc conditiile de participare de la punctul 5.

6.6. Un participant poate castiga un singur premiu si intra cu o singura sansa la tragerea la sorti pentru cele 10 (zece) premii. La tragerile la sorti vor fi desemnati 10 (zece) castigatori si 10 (zece) rezerve,
pentru situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati in 3 (trei) zile lucratoare consecutive de la data stabilita prin prezentul regulament pentru contactarea castigatorilor conform articol 6.7. Si in cazul rezervelor se va aplica aceeasi regula de 3 (trei) zile, perioada in care vor fi contactati zilnic pe datele de contact furnizate bancii.

6.7. Organizatorul contacteaza castigatorii telefonic prin departamentul Call Center, la numerele de telefon furnizate de catre acestia Organizatorului la momentul solicitarii creditului. Pentru a intra in
posesia premiilor, castigatorii trebuie sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiului, premiul urmand a fi trimis prin curier castigatorului.

6.8. Organizatorul nu raspunde pentru orice deficiente sau intarzieri in furnizarea livrarii Premiilor de catre Curier (inclusiv dar fara a se limita la solicitare de despagubiri).

6.9. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere ori obligatii cu privire la garantia sau conformitatea premiilor cu orice standarde de calitate sau conformitate. Orice cereri sau reclamatii in legatura cu acestea urmeaza a fi adresate exclusiv furnizorului Premiului.

7. Taxe si impozite
7.1. Pentru premiile care depasesc suma de 600 de lei se va calcula, declara si vira impozit platit in mod direct de Organizator in numele castigatorului conform legislatiei in vigoare.

7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantilor.

7.3. Prin prezentul Regulament, Participantii sunt informati cu privire la mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

8. Reguli generale
8.1. Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii tbi bank, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

8.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

8.3. Eventualele litigii intre TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti si participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.

8.4. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti la sediul din Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, Romania pana cel tarziu la data de 15.07.2024. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

8.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

8.6. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

8.7. Clientii recompensati nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilor recompenselor.

9. Prelucrarea datelor personale
9.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.tbibank.ro.

9.2. Prin participarea la aceasta campanie, va dati acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in ceea ce priveste tragerea la sorti si primirea premiului, solicitarea documentelor cu privire la verificarea identitatii dumneavoastra si a documentelor necesare validarii castigatorului, precum si postarea datelor dumneavoastra personale mentionate mai sus, pe retelele de socializare ale Organizatorului si ale Partenerului si pe site-ul companiei. Aceste date nu se vor prelucra de catre companie in alte scopuri ulterioare inmanarii premiului si incheierii Campaniei.

9.3. Organizatorul Campaniei, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor Campaniei cu stricta respectare a legislatiei in domeniul protectiei datelor.

9.4. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Organizatorului Campaniei, avand urmatoarele date de contact: [email protected], telefon 0738 757 126

9.5. Organizatorul Campaniei colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal ale Participantilor pe care acestia le furnizeaza in mod direct pentru scopuri legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

9.6. Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus pentru o perioada de maxim 3 (trei) luni de la finalizarea campaniei.

9.7. Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului Campaniei care asista la organizarea si desfasurarea Campaniei si realizarii scopurilor mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din acelasi grup cu
Organizatorul si autoritatilor publice potrivit dispozitiilor legale.

9.8. Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal este o obligatie a acestora necesara pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorecta/incompleta a acestora atrage imposibilitatea de a beneficia de produsele/serviciile Bancii supuse Campaniei.

9.9. In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a va opune prelucrarilor ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la restrictionarea prelucrarii, aceasta restrictionare avand ca si consecinta retragerea dumneavoastra din cadrul Campaniei. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. In plus, aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aceasta prelucrare de date. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul
dumneavoastra in scop de marketing, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment prin email la adresa [email protected] sau la numarul de telefon 021 529 86 00.

9.10. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate, va rugam sa va adresati: [email protected] sau la numarul de telefon 0738 757 126.

9.11. Prin participarea in aceasta Campanie in modalitatile prevazute de Regulament, participantii au luat la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in conditiile descrise in prezenta Sectiune.

Actul s-a întocmit la Societatea Profesională Notarială Preda şi Marinescu, într-un singur exemplar original și două duplicate având aceeaşi forţă probantă ca originalul, din care un duplicat s-a eliberat părţi şi un duplicat s-a depus la arhiva societății notariale, împreună cu exemplarul original.
SEMNĂTURA
TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti
prin reprezentant
Andrei Birsan
Produs adăugat la lista favorite
group_work