Facebook Pixel Code
-30% Decorațiuni, aplică în coș codul
XMAS30

Regulamente Natürlich

Regulament Campanie Vouchere Mos Nikolaus

1. Organizator:

Campania este organizată de S.C. Larix Mobila S.R.L., CUI: RO1239422, J26/2430/1992, 545300 - Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, jud. Mureș, cu site-ul www.naturlich.ro (Partener 1), in colaboare cu S.C. 2B GROUP S.R.L, cu sediul social în Mun. Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având număr ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/593/2004, cod identificare fiscală RO 16310946, cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING Bank NV Amsterdam, capital social 800.000 lei (Partener 2) si cu MOBEL KRONSTADT S.R.L., cu sediul social în România, Jud. Brașov, Com. Sânpetru, Str. Marte nr. 34, Bl.1, Ap.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/2680/10.12.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J8/2680/2020, cod unic de înregistrare 43437298, atribut fiscal RO, număr de cont RO42 INGB 0000 9999 1094 9903 deschis la ING BANK Office Brașov Răcădău, (Partener 3), denumite colectiv, în continuare ,“Naturlich” sau “Organizator”.

Campania ”Tinerii Căsătoriți” (denumită în continuare ”Campania”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participantii la Campanie.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acesteia, și/ sau să schimbe regulile de participare, pentru motive obiective, care pot cauza prejudicii sau pot fi riscante fie pentru Organizatori, fie pentru participanți sau terți, avand obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială, prin afișare la Magazinele Participante și/sau pe site-ul: www.naturlich.ro.

Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord cu acest Regulament și cu faptul că deciziile Organizatorului sunt definitive și obligatorii în privința Campaniei și Regulamentului.

2. Magazine participante și perioada campaniei:

Campania se desfășoară în Magazinele Participante: toate magazinele Naturlich care aparțin Organizatorilor, din localitățile Alba Iulia, Pitești, Oradea, Baia Mare, Bistrita Nasaud, Brăila, Târgu Mureș, Timișoara, Sibiu și Brașov:

 1. Magazin Natürlich Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26

 2. Magazin Natürlich Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 163

 3. Magazin Natürlich Bistrita, Calea Moldovei, nr. 15A

 4. Magazin Natürlich Brăila, Brăila Mall, str. Principală, nr. 4

 5. Magazin Natürlich Brașov, str. Cărămidăriei, nr 1

 6. Magazin Natürlich Oradea, Calea Aradului, nr. 62 (ERA Shopping)

 7. Magazin Natürlich Pitesti, DN65B, complex Auchan

 8. Magazin Natürlich Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 77A

 9. Magazin Natürlich Targu Mures, Strada Predeal nr. 88, Târgu Mureș

 10. Magazin Natürlich Timișoara, Calea Aradului, nr. 56A, in complex comercial Auchan Nord

 11. Brașov Coresi Shopping City, Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, România

Perioada de desfășurare a Campaniei: 05.12.2022. - 02.02.2023.

3. Mecanismul Campaniei:

Prezenta Campanie se adresează tuturor clienților Magazinelor Participante, definite conform art. 2, și constă în oferirea unui discount în valoare de 15% la categoria mobilier si 30% la categoria de decoratiuni in perioada 02.01.2023 - 02.02.2023. Discountul se aplică doar produselor care nu sunt cuprinse în alte campanii sau care nu beneficiază de alte reduceri, discounturi, oferte promoționale .

Discountul va fi valabil numai în măsura în care persoanele vor prezenta casierului magazinului voucherul primit pentru a putea valida informația, iar acesta va fi capsat la factura produselor achizitionate.

Reducerea se acorda produselor aflate pe stocul magazinului sau depozitului (se livrează pe baza de comandă) numai în limita stocului disponibil.

4. Condiții generale:

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care va falsifica voucherul în scopul obținerii discountului precizat. De asemenea compania noastră își rezervă dreptul de a refuză oferirea discountului persoanelor care actioneaza într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determina ca acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenință sau hărțui orice persoana.

5. Limitarea răspunderii:

În niciun caz, Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la acesta Campanie.

6. Legislație și litigii :

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua sa fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

7. Regulamentul Campaniei :

Regulamentul de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit în fiecare Magazin Participant, putând fi publicat și pe site-ul www.naturlich.ro.

8. Forța majoră:

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determina imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus, sau apare o alta situatie de forta majora care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor pe perioada în care îndeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

9. Încetarea campaniei:

Organizatorul își rezerva dreptul de a înceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu minim 24 de ore înainte de începerea efectiva.

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel incat organizarea și desfășurarea Campaniei sa presupuna creșterea bugetului alocat acestui proiect.

De asemenea, perioada campaniei poate fi prelungită, prin simpla modificare a Regulamentului publicat pe site și afișat în Magazinul Partener.

10. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscrie în Campanie prin furnizarea datelor personale și a informațiilor comerciale care dovedesc achiziție.

Tipul de date prelucrate

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele necesare pentru executarea contractului si emiterea facturii numele, prenumele, adresa pentru facturare, adresa de livrare, reclamații.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- organizarea și desfășurarea Campaniei;

- în vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Naturlich în scopul participarii la Campanie (de achizitie a produsului cu discount), solutionarea reclamatiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

- soluționarea oricăror plangeri in legatura cu organizarea și desfășurarea Campaniei;

- punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanța și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

- Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

-Altor societăți din Grup în scopurile precizate;

-Furnizori de servicii de curierat;

- Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata și locul prelucrării

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Datele vor fi prelucrate în UE. Dacă anumite programe de calculator sunt păstrate în afara UE, Organizatorul va lua măsuri de a fi respectate toate măsurile necesare protejarii acestora, conform legislației UE.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi. Incepand cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea ca prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

- Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

- Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

-Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

- Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor in urmatoarele situatii:

- În cazul in care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care îi permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

- În cazul in care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restrictionarea utilizarii lor;

- În cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

- În cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp in care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizată.

f. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere și cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor in cazul in care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected] De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență: Reghin, strada Iernuteni nr 56, jud. Mures

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Temeiul legal:

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația privind protectia persoanelor fizice in legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei in condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participantilor care nu vizează încălcarea cadrului legal in vigoare.

Organizatorul

SC 2B GROUP SRL

Regulament Campanie Winter Rabatte

1. Organizator

Campania este organizată de S.C. 2B GROUP S.R.L, cu sediul social în Mun. Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având număr ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/593/2004, cod identificare fiscală RO 16310946, cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING Bank NV Amsterdam, capital social 800.000 lei (Partener 1), în colaborare cu S.C. Larix Mobila S.R.L., CUI: RO1239422, J26/2430/1992, 545300 - Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, jud. Mureș, cu site-ul www.Naturlich.ro (Partener 2) si cu MOBEL KRONSTADT S.R.L., cu sediul social în România, Jud. Brașov, Com. Sânpetru, Str. Marte nr. 34, Bl.1, Ap.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/2680/10.12.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J8/2680/2020, cod unic de înregistrare 43437298, atribut fiscal RO, număr de cont RO42 INGB 0000 9999 1094 9903 deschis la ING BANK Office Brașov Răcădău, (Partener 3), denumite colectiv, în continuare ,“Natürlich” sau “Organizator”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acestuia și/ sau să schimbe regulile de participare, avand obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială, prin afișare la Magazinele Participante și/sau pe site-ul: www.Naturlich.ro.

2. Perioada campaniei

Campania se desfășoară în perioada 03.01.2023 - 31.01.2023 în cadrul programului de funcționare al fiecărui magazin.

3. Magazine participante

Campania se va derula în toate magazinele Natürlich, aparținând S.C. 2B GROUP S.R.L din Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, București , Brăila, Oradea, Pitești, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, și Brașov Coresi, Brașov Altex, apartinand S.C. Mobel Kronstadt S.R.L. precum și în magazinul online, denumite în continuare “Natürlich”.

4. Produse

În campanie sunt cuprinse produsele care nu fac obiectul altor campanii, reduceri de preț sau sunt comercializate în condiții de outlet.

Prezenta campanie nu se poate cumula cu alte reduceri de preț, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora.

5. Mecanismul campaniei

La campanie participă orice persoană care plasează o comandă în perioada de desfășurare a Campaniei care conține cel puțin unul din produsele care fac obiectul acestei campanii.

Orice persoana care comandă sau cumpără din stocul existent în magazinele participante, cel puțin unul dintre produsele incluse în campanie, pe perioada campaniei, beneficiază de o reducere față de prețul de listă al acestora, indiferent de data livrării produsului.

Pentru a putea beneficia de campanie, Clienții trebuie să achite prețul pe loc, pentru produsele existente pe stoc sau cel puțin un avans, în cazul în care achiziționează produse care sunt aduse la comandă, în Perioada Campaniei, conform condițiilor de plată afișate în magazinele participante. Neachitarea avansului sau a prului, în perioada campaniei, duce la anularea oricărei reduceri sau oferte, de drept, fără nici o formalitate, punere în întârziere sau notificare.

Reducerea se acordă pentru produsele achiziționate sau comandate din Magazinul Participant, în cadrul Perioadei Campaniei, în limita stocului disponibil.

6. Condiții generale

Organizatorul îșii rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, care încalcă prezentul Regulament, care actioneaza într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice altă persoană. De asemenea, Organizatorul va sanctiona și va putea bloca de la plasare unor noi comenzi/achiziții Clienții care apelează abuziv la Campanie și fac comenzi în glumă, derizorii, fără intenția de achiziție, cu scop șicanator, care fac retururi multiple nejustificate (mai mult 2 retururi/renunțări nejustificate în decurs de 12 luni), furnizează informații false pentru a beneficia pe nedrept de Campanie, etc.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament în orice moment, prin act adițional, care va fi publicat într-un anunț oficial pe Site.

7. Limitarea răspunderii

În niciun caz, Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la acesta Campanie.

8. Legislație și litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarata nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua sa fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

9. Regulamentul Campaniei

Regulamentul de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în Magazinele Participante și pe site-ul www.Naturlich.ro.

10. Forță majoră

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi impiedicata sau întârziată conform legii.

11. Încetarea campaniei:

Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării Campaniei cu mențiunea ca încetarea va fi adusă la cunoștința participanților și a publicului cu minim 24 de ore înainte de începerea efectivă.

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei sa presupuna creșterea bugetului alocat acestui proiect.

12. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018.

Organizatorul acționează in calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscrie în Campanie prin furnizarea datelor personale și a informațiilor comerciale care dovedesc achiziția.

Tipul de date prelucrate

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele necesare pentru executarea contractului și emiterea facturii sunt: numele, prenumele, adresa pentru facturare, adresa de livrare, reclamații.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- organizarea și desfășurarea Campaniei;

- în vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Natürlich în scopul participarii la Campanie (de achizitie a produsului participant), solutionarea reclamatiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

- soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei;

- punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanța și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activității de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care clienții își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Câștigătorilor li se va solicita de către Organizator să confirme că numele, adresa și numărul de telefon, date necesare livrării produselor sunt corecte. Dacă produsele se ridică de Clienți personal, nu sunt necesare aceste date.

Sursa și utilizatorii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

- Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

- Altor societăți din Grup;

- Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), dacă s-a optat pentru comunicări de marketing;

- Furnizori de servicii de curierat;

- Autoritățile publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata și locul prelucrării

Datele cu caracter personal se păstrează pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Datele vor fi prelucrate in UE. Dacă anumite programe de calculator sunt păstrate în afara UE, Organizatorul va lua măsuri de a fi respectate toate măsurile necesare protejării acestora, conform legislației UE.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea ca prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost, a oricăror copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

- Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

- Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri legale;

- Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

- Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

- În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care-i permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;

- În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță;

- În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență: Reghin, strada Iernuteni nr 56, jud Mures

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected] De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justitie.

Temeiul legal

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația privind protectia persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie după finalizarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participantilor care nu vizează încălcarea cadrului legal in vigoare.

Organizator

SC 2B GROUP SRL

Produs adăugat la lista favorite

Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a colecta date și astfel a da posibilitatea la o mai bună funcționare a acestuia, pentru a realiza date statistice și în scop de marketing. Dacă doriți să aflați mai multe despre politica noastră privind cookie-urile, vă rugăm să accesati link-ul.