Regulament Campanii

“Stock Day”


Campania “Stock Day” se desfăşoară pentru vanzarile online, pe site-ul www.naturlich.ro, apartinand  S.C. LARIX MOBILA S.R.L.

1. ORGANIZATOR
Campania este organizată de către S.C. LARIX MOBILA S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, nr. 56, judeţ Mureş, având CIF RO 1239422, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/2430/1992, capital social 400.000 lei, având cont IBAN RO31 INGB 0011 0000 2843 8911, deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit în continuare ORGANIZATOR
Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.


2. PERIOADA CAMPANIEI
Campania  începe în data de 29 septembrie 2016, ora 12.00 şi se va încheia în data de 30 septembrie 2016 ora 22,00.  

3. MAGAZINE PARTICIPANTE
Campania se va derula în magazinul virtual, prin accesarea site-ului www.naturlich.ro, apartinand Organizatorului.

4. PRODUSE si MECANISMUL CAMPANIEI
In perioada campaniei, clientii au posibilitatea de a comanda produse existente pe stoc, evitand termenele de productie prestabilite pentru acele produse.
Prin urmare, produsele aflate in stoc, se vor livra in cadrul unui termen de livrare mai scurt decat cel precizat pe site. Termenul de livrare va fi de 7-14 zile, astfel cum se va comunica de agentii Naturlich in confirmarea comenzii.
Produsele pot fi incluse in alte campanii promotionale, beneficiind si de reduceri de pret.
Identificarea produsele ca fiind pe stoc, se va face pe site-ul “www.naturlich.ro”
Produsele se pot achita prin virament bancar, cu cardul, sau prin ramburs, la livrare.

5. DATE PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private ORGANIZATORUL are obligaţia de a administra, cu titlu gratuit, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate.
Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: imputernicitul/ imputernicitii operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul. Clientul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi pot fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13,14,15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri la sediul social Organizatorului, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, telefon/fax 0265/511612, e-mail:office@larixmobila.ro, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificarea ale persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. De asemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa solicite, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de organizator in scopurile declarate. Organizatorul  va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte.
    
7. DIVERSE
Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul  Organizatorului, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, cod 545300 sau se poate consulta pe site-ul www.naturlich.ro.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte de inceperea campaniei.