Regulament Campanii

“Weekend Naturlich -10%”

Campania “Weekend Naturlich – 10%*” se desfăşoară pentru vanzarile online, pe site-ul www.naturlich.ro, apartinand S.C. LARIX MOBILA S.R.L.

1. ORGANIZATOR

Campania este organizată de către S.C. LARIX MOBILA S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, nr. 56, judeţ Mureş, având CIF RO 1239422, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/2430/1992, capital social 400.000 lei, având cont IBAN RO31 INGB 0011 0000 2843 8911, deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit în continuare ORGANIZATOR

Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.

2. PERIOADA CAMPANIEI

Campania începe în data de 25 noiembrie 2016, ora 08.00 şi se va încheia în data de 27 noiembrie 2016 ora 22,00.

3. MAGAZINE PARTICIPANTE

Campania se va derula în magazinul virtual, prin accesarea site-ului www.naturlich.ro, apartinand Organizatorului.

4. PRODUSE

In perioada campaniei, toate produsele comercializate in magazinul participante, care nu sunt supuse altor oferte, conditii sau campanii, vor beneficia de o reducere de 10% aplicata la pretul de lista, cu TVA inclus. Se excepteaza produsele de Bazar, care beneficiaza de pret special si valoarea Serviciilor prestate de Organizator. De asemenea, pentru a calcula gratuitatea sau valoarea serviciilor oferite de magazinul particopant (transport, montaj, etc) in functie de valoarea comenzii, se ia in calcul valoarea produselor dupa ce s-a aplicat discount-ul.

Nu se poate cumula prezenta campanie cu alte reduceri de pret, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora.

5. MECANISMUL CAMPANIEI

La campanie participă orice persoană care comandă in perioada de desfasurare a Campaniei unul sau mai multe Produse din magazinul participant si achita avansul, daca este cazul de livrare ulterioara. Orice persoana care, in perioada campaniei, cumpara sau comanda produse care se afla in campanie si nu beneficiaza de alte campanii sau oferte, va primi automat un discount de 10% aplicat produselor aflate in promotie, chiar daca produsele se vor livra ulterior. Intră în campanie doar acele comenzi pentru care se achită avansul şi pentru acele achiziţii care se vor achitate integral pe loc.

6. DATE PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private ORGANIZATORUL are obligaţia de a administra, cu titlu gratuit, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate.

Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: imputernicitul/ imputernicitii operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul. Clientul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi pot fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13,14,15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri la sediul social Organizatorului, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, telefon/fax 0265/511612, e-mail:office@larixmobila.ro, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificarea ale persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. De asemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa solicite, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de organizator in scopurile declarate. Organizatorul  va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte.

7. DIVERSE

Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul Organizatorului, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, cod 545300 sau se poate consulta pe site-ul www.naturlich.ro.Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte de inceperea campaniei.

ORGANIZATOR

SC LARIX MOBILA SRL