Campanii și Regulamente

REGULAMENTUL CAMPANIEI - “Black Friday 2015”

1. ORGANIZATOR
Campania este organizată de către S.C. 2B GROUP S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, nr. 56, judeţ Mureş, având CIF RO 16310946, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/593/204, capital social 800.000 lei, având cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit în continuare ORGANIZATOR
Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.

2. PERIOADA CAMPANIEI
Campania  începe în data de 20 noiembrie 2015, ora 00.00 şi se va încheia în data de 22 noiembrie  2015, ora 24,00 inclusiv.  

3. MAGAZINE PARTICIPANTE
Campania “Black Friday 2015” se desfăşoară în magazinul virtual (online) www.naturlich.ro și în magazinele Naturlich din Alba Iulia, Bistrița, Cluj Napoca, Tîrgu Mureș, Baia Mare, Brăila, Oradea, Pitești, Mediaș și Sibiu, apartinand  S.C. 2B GROUP S.R.L., denumite în continuare “Naturlich”.

4. PRODUSE
In campanie intra toate produsele comercializate in Magazinele Participante, în limita stocului disponibil. În perioada campaniei, cu scopul păstrării competivității, Organizatorul va acorda discounturi de preț pentru diverse produse și le va semnaliza în mod corespunzător pe site sau pe etichete, indicând procentul de reducere acordat și /sau prețul final de vânzare care include și TVA.
Nu se poate cumula prezenta campanie cu alte reduceri de pret, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora.

5. MECANISMUL CAMPANIEI
La campanie participă orice persoană care comandă in perioada de desfasurare a Campaniei unul sau mai multe produse din magazinele participante, car ebeneficiaza de preț redus Black Friday.
Reducerile respective vor fi valabile pe întreaga perioadă a campaniei, astfel: pentru achizițiile pe loc sau pentru comenzile lansate în perioada campaniei, orice cumpărător beneficiază de prețutile reduse, astfel cum sunt indicate pe site, chiar dacă livrarea efectivă a produselor va avea loc ulterior perioadei de campanie.
Nu beneficiază de prețul redus comenzile dat eanterior, chiar dacă produsele încă nu au fost livrate clienților.
Valoarea discountului se ia în calcul la stabilirea pragului de asigurare montaj sau transport, care se asigura conform ofertei afisate in fiecare magazin, cu  excepția magazinului www.naturlich.ro.

6. MODALITATE DE PLATĂ
Pentru achizițiile din magazinele Naturlich, cu excepția celui online, produsele aflate în campania Black Friday 2015, care beneficiază de preț redus pe perioada campaniei, se vor achita pe loc, dacă există pe stoc sau se achită avans, conform condițiilor de plată afișate la magazine.
Pentru produsele comandate prin magazinul online www.naturlich.ro,  care se afla pe stoc și se livrează în cursul anului 2015 plata se poate face cu cardul, prin viramnet bancar sau ramburs. Pentru produsele care nu se află pe stoc și termenul de livrare  confirmat de Naturlich este la începutul anului 2016, cumpărătorii care comandă Produse au  la dispoziție un termen de 7 zile de la primirea facturii proforma, pentru a achita un avans de minim 5%. Pe această perioadă, produsele comandate sunt rezervate clienților care le-au comandat. Rezervarea va fi transformată în comandă fermă de cumpărare după ce Naturlich încaseaza avansul. În acest caz, avansul se poate achita numai cu cardul sau prin virament bancar.
Restul prețului se va putea achita prin orice modalitate menționată pe site, inclusiv prin ramburs în cont colector la curier.
Neachitarea avansului în termenul prevăzut mai sus, duce la anularea comenzii în mod automat, iar clientul pierde beneficiul discountului acordat pe perioada campaniei.

7. DATE PERSONALE
S.C. 2B GROUP S.R.L. colecteaza date cu caracter personal sub numarul de operator 18042.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private ORGANIZATORUL are obligaţia de a administra, cu titlu gratuit, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate.
Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: imputernicitul/ imputernicitii operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul. Clientul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi pot fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13,14,15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri la sediul social al SC. 2B GROUP SRL, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, telefon/fax 0265/511612, e-mail:hallo@naturlich.ro, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificarea ale persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. De asemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa solicite, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de SC 2B GROUP SRL in scopurile declarate. S.C. 2B GROUP S.R.L.  va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte.
    
8. DIVERSE
Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul  Organizatorului, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, cod 545300, in magazinele  Naturlich, apartinand S.C. 2B GROUP S.R.L din Alba Iulia, Baia Mare, Bistrita, Braila, Cluj-Napoca, Medias, Oradea,  Pitesti, Targu Mures si Sibiu sau se poate consulta sau descarca gratuit de pe site-ul www.naturlich.ro.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte de inceperea campaniei.

  REGULAMENTUL CAMPANIEI - Reducere Bucatarii la Comanda!  -25% ”
Campania “Reducere Bucătării la Comandă! -25%” se desfăşoară în magazinul Natürlich Brăila, aparținând  S.C. 2B GROUP S.R.L., denumite în continuare “Natürlich”

1. ORGANIZATOR
Campania este organizată de către S.C. 2B GROUP S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, nr. 56, judeţ Mureş, având CIF RO 16310946, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/593/204, capital social 200 lei, având cont IBAN RO90 INGB 0011 0000 3792 8911, deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit în continuare ORGANIZATOR
Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toți participanții și întocmit în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, republicată.

2. PERIOADA CAMPANIEI
Campania  începe în data de 15 octombrie  2015, ora 08.00 şi se va încheia în data de 30 noiembrie 2015, ora 22,00 inclusiv.  

3. MAGAZINE PARTICIPANTE
Campania se va derula în magazinul Natürlich BRĂILA, aparținând  S.C. 2B GROUP S.R.L

4. PRODUSE
În campanie întră toate produsele din categoria Bucătării la comandă, care nu beneficiază de altă campanie, reducere de preț sau condiții de outlet.
Reducerea este de 25%  la  colecțiile și  modele de bucătărie la comandă desemnate. Lista completă în magazinul Natürlich Brăila.
Nu se poate cumula prezenta campanie cu alte reduceri de preț, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora.
Reducerea nu este valabila pentru produsele electrocasnice.

5. MECANISMUL CAMPANIEI
La campanie participă orice persoană care achiziţionează sau comandă în perioada de desfășurare a Campaniei unul sau mai multe produse din categoria Bucătării la comandă  din magazinul Natürlich Brăila.
Orice persoana care viziteaza magazinul Natürlich Brăila, în perioada campaniei și cumpără sau comandă produse care se afla la preș întreg și nu beneficiază de alte campanii sau oferte, va beneficia de un discount de 25% la aceste produse conform modelelor reduse  disponibile în magazine.
Se poate face o singură achiziție (factură) sau comandă pe o persoană cu această reducere.
Intră în campanie doar acele comenzi pentru care se achită avansul şi pentru acele achiziţii care sunt achitate integral.

6. DATE PERSONALE
S.C. 2B GROUP S.R.L. colectează date cu caracter personal sub numărul de operator 18042.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private ORGANIZATORUL are obligaţia de a administra, cu titlu gratuit, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate.
Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: imputernicitul/ imputernicitii operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul. Clientul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi pot fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13,14,15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri la sediul social al SC. 2B GROUP SRL, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, telefon/fax 0265/511612, e-mail:hallo@Natürlich.ro, întocmita în forma scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menționa datele de identificarea ale persoanei în cauza, inclusiv adresa de corespondența, precum și datele asupra cărora se solicita intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. De asemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de SC 2B GROUP SRL  in scopurile declarate. S.C. 2B GROUP S.R.L.  va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte.

7. DIVERSE
Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, la sediul  Organizatorului, din Reghin, strada Iernuteni, nr. 56, cod 545300, în toate  magazinul Natürlich  Brăila, aparținând  S.C. 2B GROUP S.R.L sau se poate consulta sau descărca gratuit de pe site-ul www.natürlich.ro.
Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord saă se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derulării Campaniei, cu condiția efectuării unui anunț public în acest sens, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea campaniei.

ORGANIZATOR
SC 2B GROUP SRL

 
ERATA - din data de 03.11.2015

Ne cerem scuze dar din cauza unei greșeli de tipar în revista Natürlich - Ambient din Tg. Mureș, prețul de promoție pentru Dormitor Verona, valabil până în data de 30 noiembrie 2015 este de 4.499 lei, redus de la 4.999 lei.
Preț promoțional valabil în limita stocului disponibil.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

În desfășurare...

Produsul a fost adăugat în coș

Continue shopping Close View cart & checkout
Produsul a fost șters din coș

Continue shopping Close View cart & checkout